Advokatska Komora Beograda Advokatska Komora Srbije Zakon o obligacionim odnosima Krivicni zakonik

REFERENCE

Advokatska kancelarija Zlatić zastupala je i zastupa veći broj pravnih lica (privrednih društava-kompanija), obrazovnih ustanova i udruženja, među kojima su i:


Zastava-Fiat
Galenika A.D.
Vaterpolo Klub "Crvena Zvezda"
Poljoprivredni Fakultet Beograd
Fakultet Sporta i Fizičkog Vaspitanja Beograd
Stambena Zadruga "Partizanski put"
Radulović BMW
Termomont D.O.O.
Inex Nova Varoš
Udruženje "1000 oštećenih"
SPC Eparhija Šumadijska
Savez Rezervnih Vojnih Starešina Srbije
"Revision"D.O.O.
Obrazovni Centar "Đuro Salaj"
Sindikat Ministarstva Odbrane
"Jonna Commerce" D.O.O.
"Boscce" D.O.O.
"Geko BG" D.O.O.
"Gioio" D.O.O.
"Tehnika Birotronik" D.O.O.
"Eko-linea" D.O.O.
"Unipak" D.O.O.