Advokat Vladan Zlatić

Advokat Vladan ZlatićAdvokat Vladan Zlatić je rođen 1962. godine.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu 1987. godine i kao sudija sudio u građanskim i krivičnim predmetima. Od 1994. godine advokat pri advokatskoj komori grada Beograda. Govori engleski jezik.